article banner
September 2021

[NL] Toeristenbelasting Bonaire 2022

Toeristenbelasting Bonaire 2022

Op 27 augustus 2021 is door het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire een ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van verschillende landsverordeningen aangeboden aan de Eilandsraad. De ontwerpeilandverordening voorziet onder andere in de invoering van een nieuwe ‘Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022’.

In deze newsletter willen wij u graag informeren over de komende wijzigingen.

Er is een updated newsletter inzake de toeristenbelasting in Bonaire 2022. Klik hier voor de updated newsletter