article banner
Maart 2021

Voorkoming van dubbele belasting bij onroerend goed op Bonaire

De rechter heeft deze maand een belangrijke uitspraak gedaan voor inwoners van Curaçao die onroerend goed bezitten en verhuren op Bonaire. Dit onroerend goed wordt in de Vastgoedbelasting belast op Bonaire, maar op grond van de Belastingregeling Nederland Curaçao (de BES wordt beschouwd als Nederland voor toepassing van het belastingverdrag), mag Curaçao de inkomsten ook in de Inkomstenbelasting belasten, mits Curaçao maar zorgt dat er geen dubbele belasting optreedt.


In Curaçao zelf zijn geen maatregelen opgenomen in de wetgeving die regelen hoe Curaçao moet zorgen dat er geen dubbele belasting optreedt, maar de inspecteur stelde dat op grond van niet gepubliceerd beleid, Curaçao niet meer belasting hoefde terug te geven dan er in Bonaire was geheven in de vastgoedbelasting. De Inkomstenbelasting die werd geheven in Curaçao was vele malen hoger dan de geheven vastgoedbelasting op Bonaire.

De rechter heeft bepaald dat bij gebrek aan een lokale wettelijke regeling toch weer wordt gekeken naar de Belastingregeling Nederland Curaçao en heeft gemeend dat in deze regeling bedoeld is dat de voorkoming wordt verleend op basis van het evenredige deel dat in Curaçao aan Inkomstenbelasting wordt geheven over de inkomsten uit de woning in het buitenland ten opzichte van de totaal in Curaçao geheven Inkomstenbelasting. Er dient een vrijstelling worden verleend op grond van de zogenaamde vrijstellingsmethode en niet de door de inspecteur gehanteerde verrekeningsmethode.

Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken.

 

Waarde woning Bonaire   150.000
Inkomsten uit verhuur   15.000
Overige inkomsten Curaçao   75.000
Vastgoedbelasting Bonaire (na toepassing belastingvrije som woningen)   178
Inkomstenbelasting Curaçao   15.350
  Standpunt belastingdienst  Standpunt belastingplichtige en
rechter 
Inkomstenbelasting Curaçao 15.350 15.350
Evenredigheidsmethode 15.000/90.000 * 15.350   -2.558
Maximaal belasting Bonaire -178  
Te betalen belasting Curaçao 15.172 12.792

 

Let op, indien een inwoner van Europees Nederland een onroerende zaak bezit op Bonaire wordt het heffingsrecht op deze onroerende zaak eveneens aan Bonaire toegewezen en mag Europees Nederland ook de inkomsten in de heffing van Inkomstenbelasting opnemen, mits Nederland er maar voor zorgt dat er geen dubbele belasting optreedt.

In Nederland is dit geregeld in het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting en wordt een evenredig deel van het fictief rendement over de waarde van de onroerende zaak ten opzichte van de totale waarde van het vermogen in box 3 buiten de heffing gehouden. Ook hier is niet van belang welke belasting wordt geheven in Bonaire.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Ruiter (hans.ruiter@aw.gt.com) of Lars van 't Hof (lars.v.t.hof@bq.gt.com).