article banner
July 2021

Opbrengstbelasting 2019 - 2020

Opbrengstbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in op de BES gevestigde vennootschappen, de opbrengst van coöperaties en verenigingen en uitdelingen door stichtingen of doelvermogens, dan wel open fondsen voor gemene rekening. In de opbrengstbelasting is ook bepaald dat elk op de BES eilanden gevestigd lichaam jaarlijks binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening moet inleveren. Deze newsflash gaat over deze verplichting.