banner image
Tax Newsflash

[NL] De voorgestelde belastingwijzigingen voor de BES-eilanden

 

Op 8 mei 2023 heeft de Staatssecretaris van Financiën van Nederland de tweede Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van het huidige kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het voorstel bevat 30 wijzigingen die betrekking hebben op alle aspecten van het belastingstelsel van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Onderstaand treft u aan de meest interessante wijzigingen die voor de BES eilanden zijn voorgesteld.

Vastgoed- en opbrengstbelasting

 • Een verdere versoepeling van de houdstertoets om een vestigingsplaatsbeschikking voor houdstervennootschappen te
  verkrijgen. De 95% aandeelhouder toets voor werkmaatschappijen
  wordt verlaagd naar 50%.
 • Een aanpassing van het tarief van de vastgoedbelasting voor hotels
  van 10% naar 12,5%.
 • Er komt een meldingsplicht voor de vastgoedbelasting voor eigenaren
  van onroerende zaken.
 • Een aanpassing van het tarief van de opbrengstbelasting van 5% naar
  10%.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)

 • Er komt een fiscale eenheid in de ABB om cumulatie van ABB over ABB
  tegen te gaan tussen verbonden ondernemingen.
 • De kleine ondernemingsregeling wordt verhoogd, waardoor meer kleine
  onderneming geen ABB hoeven af te dragen.

Formele rechtsregels

 • De regels voor keten- en inlenersaansprakelijkheid worden
  aangepast; de mogelijkheden om aansprakelijkheid te beperken
  worden verruimd.
 • De inlichtingenverplichtingen voor administratieplichtigen wordt op
  een aantal punten uitgebreid.

Inkomstenbelasting

 • De dividendvrijstelling in de inkomstenbelasting komt te vervallen.
 • Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing wordt verhoogd van 5% tot 10%.

Loonbelasting

 • Er wordt een omkeerregeling voor aanspraken ingevoerd, zodat duidelijker wordt onder welke omstandigheden aanspraken op loon niet onder het loonbegrip vallen.
 • De gebruikelijk loonregeling voor directeur grootaandeelhouders wordt uitgebreid en verhoog.

Indien er vragen zijn, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons Tax Team op te nemen.