article banner
May 2021

Bonaire – Tegemoetkoming ALIVIO

Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot de maatregelen die worden genomen in verband met de wereldwijde COVID-19 pandemie.

Onlangs heeft het Openbaar Lichaam Bonaire bekend gemaakt dat de registratie voor de tegemoetkoming ALIVIO open is gesteld.

 

Tegemoetkoming ALIVIO

 

Ondernemers en werknemers die als gevolg van de pandemie een ernstige terugval in hun inkomen hebben gezien en daardoor moeite hebben met de betaling van de vaste lasten, kunnen via ALIVIO een directe verlichting van hun lasten aanvragen. 

 

ALIVIO is een maatregel om tegemoet te komen in de vaste lasten en als zodanig volgens het Openbaar Lichaam Bonaire geen inkomensondersteunende maatregel. De maatregel wordt verstrekt bovenop de reeds bestaande ondersteunende maatregelen.

 

ALIVIO geldt voor een periode van 3 maanden, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021, en bedraagt maximaal USD 1,000 per huishouden. Bij berekening van de ondersteuning wordt gekeken naar de situatie van het huishouden en hoeveel het huishouden als geheel tekort komt om te kunnen voldoen aan de vaste lasten. Er kan per huishouden 1 aanvraag worden ingediend.

 

Voorwaarden inkomen en vermogenspositie

 

De inkomensgrens voor toepassing van ALIVIO is gesteld op USD 1,400 per maand voor een alleenstaande, USD 1,900 per maand voor een echtpaar of tweepersoonshuishouden en USD 3,000 per maand voor een gezin met kinderen of meerpersoonshuishouden. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven deze grens, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. De inkomens van alle gezinsleden worden hiertoe samen geteld.

 

Daarnaast dient het inkomen van het huishouden in de maanden waarvoor ALIVIO wordt aangevraagd in vergelijking met de situatie over februari 2020 te zijn gedaald met ten minste 30%. Daarbij worden alle inkomsten tezamen geteld, inclusief inkomsten uit verhuur van zaken, inkomsten uit overige werkzaamheden of onderneming, inkomsten uit de verkoop van artikelen of etenswaar etc.

 

Ten slotte moet worden aangetoond door middel van kopieën van bankafschriften etc. dat het gezin de beschikking heeft over minder dan USD 9,000 aan geldmiddelen op Bonaire of elders.

 

Kosten

De tegemoetkoming wordt vervolgens berekend door de inkomsten van het gezin te vergelijken met de noodzakelijke vaste lasten. Er wordt dan ook een opgave gevraagd van de huur of de rente op een geldlening voor de eigen woning per maand, en de gemiddelde kosten voor water en elektriciteit en internetkosten per maand.

 

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient online een aanvraag te worden ingediend, waarbij het Openbaar Lichaam tevens om onderbouwing van de inkomenspositie en de uitgaven aan vaste lasten zal vragen. De aanvraag kan worden gevonden op onderstaande website:

 https://bonairegov.com/aanvraag-alivio

Om aanspraak te kunnen maken op de ALIVIO tegemoetkoming, moet uiterlijk 2 juni 2021 een aanvraag zijn ingediend via de website.